Lekker leesbare privacyverklaringen

Slaat jouw bedrijf gegevens van klanten op, zoals mailadressen of namen? Dan ben je verplicht hen daarover te informeren in een privacyverklaring. Dat geldt voor elk bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt, hoe eenvoudig en kortdurend ook.

Stel je een eerlijke en duidelijke privacyverklaring op, dan schept dat vertrouwen bij je klanten. Ik help je graag om dat doel te bereiken.

De privacyverklaringen die ik opstel hebben de volgende voordelen: